Portfolio Description
  • 0
  • 28/05/2021

För behandling mot dubbelhaka

BELKYRA® deoxicholsyra är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka).

Hur du administreras BELKYRA®?

BELKYRA® ges under ett mottagningsbesök på ca 60 minuter.

En serie injektioner administreras i fettet under hakan vid varje behandlingstillfälle. Det krävs vanligen 2-3 behandlingar.

Förväntad konvalescent?

För de flesta går återhämtningen snabbt och konvalescensen är oftast längst efter det första behandlingstillfället. Vid planeringen av behandlingarna bör patienten fundera över sina arbetsåtaganden och inplanerade fritidsaktiviteter. Du kan räkna med att vara svullen i 1-3 veckor efter första behandlingen.

Finns det risk för biverkningar?

Precis som med andra injicerbara behandlingar kan patienten uppleva biverkningar av BELKYRA®. Patienten bör förvänta sig åtminstone en lätt svullnad, vilket är ett tecken på att produkten fungerar. Andra vanliga biverkningar är blåmärken, smärta och känselbortfall, rodnad, förhårdnade områden och stickningar eller klåda. De vanligaste biverkningarna är svullnad, blåmärken, smärta och känselbortfall. En del av de här biverkningarna kan minimeras genom att man lägger på is eller en kylpåse över behandlingsområdet i 10–15 minuter vid behov.

Pris

Vid måttlig eller uttalad dubbelhaka (max 25 injektionspunkter): 9800 kr

Vid fler än 30 injektionspunkter + 300 kr/punkt.

Kom på konsultation för mer exakt prisuppgift. Från tredje behandlingen betalar du endast läkemedelskostnaden.