Skip to content

Sklerosering

Ådernät kan behandlas med en serie injektioner, där man sprutar in ett läkemedel som heter Aethoxysklerol i ådernäten med hjälp av en mycket fin nål.

Ådernät finns hos många människor och är helt ofarliga, men upplevs av många som missprydande. Ådernät är spindelliknande, utvidgade blodkärl i hudens yttersta lager.

Orsaker
Bidragande orsaker till ådernät kan vara hormonförändringar, graviditet, övervikt eller åderbråck. För att utesluta att det inte rör sig om åderbråck bör man i vissa fall göra ett ultraljud innan behandlingen av ådernät börjar. Om det visar sig att så är fallet bör därför detta åtgärdas först. Behandlingen får ett bättre resultat och risken för återfall blir då mindre.

Behandling
Ådernät kan behandlas med en serie injektioner, där man sprutar in ett läkemedel som heter Aethoxysklerol i ådernäten med hjälp av en mycket fin nål.

Aethoxysklerol är ett läkemedel som framkallar en inflammation i blodkärlet, kärlväggarna klibbar ihop och blodkärlet förstörs. Kärlet blir först rött, sedan blått och börjar blekna efter ungefär tre veckor. Behandlingen utförs av vår specialutbildade sjuksköterska.

Injektionsbehandling innebär små stick i huden av en väldigt fin nål. Ibland kan man känna att det svider till lite. Omedelbart efter behandlingen kan man se små bulor och vara lite röd i huden där man blivit behandlad, vissa personer upplever också en lätt klåda i huden. Detta brukar lägga sig inom 1-2 dygn.

Biverkningar
Aethoxysklerol som används vid injektionen är ett läkemedel, och alla sådana kan ge biverkningar. I detta fall är de dock få. Brun missfärgning oftast fläckvis som vanligtvis börjar blekna av efter 6-8 veckor men i sällsynta fall kvarstå i över 1 år.

Mindre vanliga:

  • Små blodkoagel som kan åtgärdas med punktion.
    • Mer utbredd kärlirritation ibland med smärta. Behandlas lokalt med receptfri Hirudoidsalva.
    • Svårläkta sår. Dessa läker men kan ta tid.

Sällsynta:
• Allergisk reaktion
• Nässelutslag/klåda

Efter behandlingen
• Använd stödstrumpa dagtid i 3 dagar efter behandlingen.
• Utsätt inte de behandlade områdena för sol 3 dagar efter behandlingen.
• Avstå från hård fysisk träning i 3 dager efter behandlingen men det går bra att promenera.
• Kärlen blir röda och irriterade och därefter blåa för att sedan börja blekna av efter ca 3 veckor.


Antalet behandlingar beror på hur mycket kärl man har och hur grova de är. Vanligtvis behövs mellan 1-3 behandlingar. Man kan inte ta bort alla ådernät men lyckas man att ta bort ca 70 % av de ådernät som behandlas anses det som ett bra resultat.

Det bör gå 8 veckor mellan behandlingarna.

EKLANDAKLINKEN

Redo att förhöja din skönhet?