Project Description

Var den bästa versionen av dig själv!

Boka Direkt!

Coolsculpting

Fryser bort fett permanent

I samarbete med Vikor Klinik är vi på Eklandakliniken stolta över att kunna erbjuda våra kunder behandling med Coolsculpting.

CoolSculpting-teknologin använder kontrollerad kyla för att med hög precision angripa fettceller under huden. Ingreppet är effektivt och skonsamt, påverkar inte hudstrukturen och muskelvävnad.

Fettfrysning – De angripna fettcellerna kristalliseras (fryses), och dör. Din kropp transporterar sedan gradvis bort de döda hudcellerna, och resultat är en kraftigt reducerad fettdepå och en mer naturligt skulpterad kropp utan kirurgi eller narkos.

Hur går behandlingen till?

Under behandlingen läggs ett munstycke på området som skall behandlas. Munstycket suger in behandlingsområdet/fettdepån vilket kan kännas som att det drar och “nyper” lite.

Därefter tillförs området kyla under kontrollerande former, vilket kan upplevas som intensivt kallt under ungefär 10 minuter tills området domnar.

Många patienter läser, kollar sina mail eller till och med tar en tupplur under behandlingen. Ett behandlingsområde tar mellan 35-45 minuter att behandla. Efteråt kan man vanligen återuppta normala aktiviteter.

Vart tar fettet vägen?

När de behandlade fettcellerna har kristalliserats av kylan (frysts), transporterar kroppen bort de döda cellerna på naturlig väg. När cellerna har avlägsnats från kroppen är fettet borta för alltid.

Fungerar den? Finns det studier?

Ja! Med över 5 000 000 genomförda behandlingar med CoolSculpting, den fungerar. Den är effektiv och säker, kan/bör inte jämföras med andra fettfrysnings-apparater.

95% av alla patienter som genomgår Fettfrysning / CoolSculpting-behandling är nöjda. De döda fettcellerna bildas inte på nytt, resultatet är permanent.

CoolSculpting har över 70 kliniska studier som påvisar effektivitet, säkerhet och tolerabilitet. Studierna är granskade av Amerikanska Läkemedelsverket, FDA som har godkänt både metoden och maskinen.

Kostnad för behandling varierar beroende på behandlingsområde. Du kan dela upp betalningen med hjälp av Medical Finance.

Unna dig själv något och boka dig en behandling hos Eklandakliniken!

Boka Direkt Särö!
Boka Direkt Göteborg!