Skip to content

Inför ditt besök

Snart är det dags för dig att göra en konsultation eller en estetisk behandling på Eklandakliniken i Särö. För att du ska känna dig trygg och välinformerad har vi sammanställt dokument med information om den behandling du ska göra.

Du har fått ett sms inför ditt besök från Meridiq som är vårt journalsystem. Nya riktlinjer kräver uppdaterad hälsodeklaration och samtycke inför varje behandling (ej återbesök). Allt finns bifogat i länken i sms:et. Fyll gärna i den innan ditt besök så vi har mer tid för din behandling.

 

Vägbeskrivning:
Max 30 km/h på Gatekärrsvägen.
Kör till sista huset på Gatekärrsvägen, till nr 46, förbi ett grönt hus. Kliniken ligger i ett vitt hus. Parkera framför muren eller bredvid berget. Kliniken ligger i den andra entrédörren, skylt ”Eklandakliniken” finns på fasaden utanför entrédörren.

 

Eklandakliniken AB är anmäld som verksamhet på IVO, inspektionen för vård & omsorg. Eklandakliniken AB innehar en klinik & ansvarsförsäkring via Folksam.

Kontakt för akuta problem
Vid akuta komplikationer ringer ni direkt klinikens mobil: 0735-089655 (om inget svar skicka direkt sms vad ärendet gäller).
Vid akuta komplikationer som ej kan vänta så uppsök närmaste akutmottagning.

Övriga frågor
Frågor & annat gällande din behandling via sms eller telefon: 0735-089655 el 031-136828
Undvik att skriva via sociala medier då det finns risk att meddelanden där missas samt mail kan lätt hamna i skräpposten.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655
info@eklandakliniken.se

Lagen om estetiska injektionsbehandlingar
1 juli 2021 kom lagen om estetiska injektionsbehandlingar. Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar och är då skyldiga att följa den lag som gäller. Här kan ni läsa mer om lagen

Botoxbehandling – information/samtycke

Kundinformation inför behandling

Botulinumtoxin typ A 1. Läkemedel

Vi använder Vistabel som tillverkas av läkemedelsbolaget Merz och Dysport som tillverkas av läkemedelsbolaget Ipsen.

Kostnad

Kostnad för estetisk behandling med botulinumtoxin typ a är från 1500 kr och vi upplyser dig om ditt pris innan behandlingen påbörjas.

Information om Botulinumtoxin typ A

Botulinumtoxin typ A är ett muskelavslappnande läkemedel som används vid estetiska och medicinska injektionsbehandlingar. Syftet kan exempelvis vara att minska uppkomsten av statiska och dynamiska linjer i exempelvis glabella (mellan ögonbrynen), pannan (rynkor som uppkommer vid höjda ögonbryn) och/eller rynkor/linjer i ögats utkanter (kråksparkar/skrattrynkor). Botulinumtoxin typ a används även vid besvärande svettningar, tandgnissling eller kronisk migrän.

Botulinumtoxin typ A blockerar frisättningen av muskelsammandragande signalsubstanser från nerv till muskel och förhindrar således sammandragning/rörelse/spänning i muskeln. Därmed slappnar muskeln av och rynkor/linjer slätas ut.

Behandlingsförlopp och resultat

Botulinumtoxin typ A injiceras med en liten, vass nål i eller ovanför muskeln som ska behandlas. Behandlingen tar cirka 5-15 minuter per område.

Resultatet är individuellt och börjar ofta synas redan efter några dagar. Därefter kommer resultatet förstärkas successivt tills fullgod effekt är uppnådd vilket kan ses efter cirka 2 veckor. Under dessa 14 dagarna när toxinet ”ställer in sig” kan man i vissa fall uppleva att det ser lite ojämnt ut i ansiktet, vid behandling i pannan kan exempelvis ett ögonbryn höja sig mer än det andra. Detta brukar vanligtvis jämna ut sig helt när toxinet har uppnått full effekt.

Resultatet varar i genomsnitt 3-4 månader men hållbarheten varierar beroende på hudens tillstånd, mimik, vilket område som har behandlats, dos och livsstilsfaktorer. Det finns inga garantier för att uppnå ett visst resultat.

Ett återbesök inom 2-3 veckor kan utföras för att utvärdera och eventuellt finjustera din behandling. Återbesöket är gratis så länge återbesöket utförs inom 14-21 dagar. Det är ditt ansvar som kund att boka återbesök inom aktuellt tidsintervall.

”Off-label”-behandlingar

Godkända områden att behandla med botuliumtoxin typ A är enligt läkemedelsverket glabella (mellan ögonbrynen), panna och kråksparkar/skrattrynkor. Övriga behandlingsområden benämns som ”off-label”. Dessa områden är: bunny lines, gummy smile, rökrynkor, lip flip, haka, sura mungipor, masseter, och platysma.

Att ett område benämns som ”off-label” innebär att det inte har gått igenom samma mängd rigorösa tester för att bekräfta botulinumtoxinets effektivitet vid behandling i sagt område. Detta till trots så är våra off-label-områden väl beprövade.

Vid off-label-behandling gäller inte vår patient- och ansvarsförsäkring.

Komplikationer och biverkningar

Botulinumtoxin typ A är ett läkemedel som kan ge biverkningar. Injektionsbehandlingar medför alltid en risk för blåmärken, dessa brukar försvinna inom en vecka. Andra vanliga biverkningar som ofta också är snabbt övergående är ömhet, lokal svullnad och lätt rodnad i behandlingsområdet. Tyngdkänsla och lätt huvudvärk i pannan och glabella-området är en relativt vanlig biverkan som kan uppkomma efter behandlingen. Huvudvärk brukar släppa inom någon/några dagar och tyngdkänsla inom 2-3 veckor.

Som vid alla injektioner kan själva sticket orsaka mild smärta och en brännande/stickande känsla. Det kan även blöda lite.

Infektion är en komplikationsrisk som kan uppstå ifall bakterier tar sig in genom nålsticken in under huden. Tecken till infektion är rodnad och svullnad i kombination med värmeökning och kraftigare smärta. För att motverka infektion är det viktigt att du inte pillar på behandlingsområdet eller använder smink efter behandlingen enligt den tidsanvisning som du erhåller i skötselrådet.

Om botulinumtoxin typ A skulle råka sprida sig till en närliggande muskel kan detta påverka rörligheten i den muskeln. Vid injektioner kring ögonen kan detta resultera i hängande ögonlock. Vid injektioner kring munnen kan detta resultera i krokigt leende och/eller dreglande. I vissa fall kan botulinumtoxinbehandling i pannan resultera i fallande ögonbryn och hängande ögonlock. Detta beror på att vissa kunders pannmuskel är extra känslig för botulinumtoxin typ A.

Biverkningar som möjligen har ett samband med spridning av toxin från infektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall med botulinumtoxin typ A (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning och lunginflammation p.g.a att man får mat eller vätska i luftvägarna)

Kunder som får rekommenderade doser kan känna av en påtaglig muskelsvaghet. Injektion med botulinumtoxin typ A rekommenderas inte till kunder som tidigare har haft svårigheter att svälja och nedsatt sväljförmåga. Kund skall omedelbart söka kontakt med sjukvården som sväljnings- tal eller andningssvårigheter uppträder efter behandling.

Trygga injektionstekniker används för att motverka spridning till närliggande muskulatur och i de fall där din behandlare misstänker känslig muskulatur kommer lägre doser än rekommenderat läggas initialt för att se hur muskeln reagerar. Det är dock viktigt som kund att ha kännedom om att dessa biverkningar trots detta kan uppkomma, även om det är ovanligt förekommande. Det är också viktigt att komma ihåg att dessa biverkningar är övergående och att den värsta fasen brukar gå över inom ett par veckor.

Se FASS.se för mer information gällande biverkningar.
Samtliga biverkningar av botulinumtoxin är övergående och ej permanenta.

Kontakta alltid din behandlare omgående vid misstanke om eventuella biverkningar/komplikationer

Eftervård

Efter behandlingen är det viktigt att angivna eftervårdsråd följs för att optimera läkningsprocessen och minska risken för eventuella biverkningar.

Vi avråder från träning, bastu, solning, extrem kyla/hetta och konsumtion av alkohol kommande 48 timmar.
>Massera ej eller utsätt behandlat område för tryck kommande 48 timmar.
>Använd ej makeup på behandlat område till dagen efter behandling.

Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?

Botulinumtoxin har en unik lokal muskelavslappnande effekt och det finns inga andra likvärdiga behandlingsmetoder som kan ge dessa resultat.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare är legitimerade sjuksköterskor som även är certifierade av estetiska injektionsrådet. Till kliniken finns också medicinskt ansvariga läkare knutna som konsulteras vid behov och som ansvarar för förskrivning och ordination av läkemedel.

> Eklandaklinikens verksamhet är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret)) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare har en patient- och ansvarsförsäkring hos Folksam dit kunden hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Eklandakliniken.

> Eklandaklinikens estetiska behandlingar utförs enligt ”Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

> Eklandaklinikens utför inga estetiska injektionsbehandlingar på gravida/ammande eller på personer som inte har fyllt 18 år.

 

Fillerbehandling – information/samtycke

Kundinformation inför behandling

Hyaluronsyrebaserad filler

Substans

Vi använder Juvéderm fillers som tillverkas av Allergan.

Kostnad

Kostnad för behandling med filler är från 2500 kr och vi upplyser dig om ditt pris innan behandlingen påbörjas.

Information om hyaluronsyrebaserad filler

Hyaluronsyra finns naturligt i vår hud och våra leder. Filler som innehåller hyaluronsyra används för att på ett naturligt sätt ge huden extra mycket fukt och spänst. Hyaluronsyrebaserad filler används för att förstärka eller konturera ansiktsdrag, släta ut rynkor/linjer och/eller återskapa förlorad volym.

Behandlingsförlopp och resultat

Kom gärna osminkad till din behandling. Vid behandlingen tvättas eventuell make-up bort och området som ska behandlas desinficeras med Klorhexidin 5 mg/ml.

Behandlingen tar cirka 15-45 minuter beroende på vilket område som ska behandlas. Vid fillerbehandlingar används vass nål eller trubbig kanyl (cannula). Cannula används för att minska risken för blåmärken och sticksvullnader. Tekniken anpassas efter behandlingsområde, önskat resultat och säkerhet.

Resultatet syns direkt efter din behandling. I vissa fall kan resultatet utvärderas tidigast cirka 1 vecka efter din behandling när fillern integrerat med vävnaden och eventuell svullnad har lagt sig. Hållbarheten är individuell, i genomsnitt mellan 6-18 månader. I läppar är dock genomsnittstiden något kortare. Stora avvikelser kan förekomma, vissa individer bryter ner fillers snabbare än så, andra långsammare.

Hållbarheten beror bland annat på vilket område som behandlats, vilken fillersort och vilken mängd filler som använts, hudtyp och hur snabbt kroppen bryter ner hyaluronsyran. Livsstilsfaktorer kan påverka läkningsprocessen, resultat och hållbarhet. Upprepade behandlingar kan förbättra och/eller förlänga resultatet efter din behandling. Det finns inga garantier för att uppnå ett visst resultat.

Komplikationer och biverkningar

Som vid alla injektioner kan själva sticket orsaka mild smärta och en brännande/stickande känsla. Det kan även blöda lite.

Injektionsbehandlingar medför alltid en risk för blåmärken. Efter injektionen kan det uppstå ömhet, rodnad, lokal svullnad eller klåda i området där injiceringen gjordes vilket är normalt och ofta snabbt övergående (dagar/vecka).

Infektion är en komplikationsrisk som kan uppstå ifall bakterier tar sig in genom nålsticken in under huden. Tecken till infektion är rodnad och svullnad i kombination med värmeökning och kraftigare smärta. För att motverka infektion är det viktigt att du inte pillar på behandlingsområdet eller använder smink efter behandlingen enligt den tidsanvisning som du erhåller i skötselrådet.

Vid läppförstoring kan små klumpar/noduler uppstå i läpparna efter behandling. Dessa brukar i de flesta fall försvinna av sig självt inom några veckor, i andra fall kan du behöva kontakta din behandlande sjuksköterska för rådgivning.

I sällsynta fall kan inflammatoriska reaktioner (dagar/veckor efter behandlingen) bestående av rodnad, svullnad, skleros (förhårdnad) och missfärgning av huden uppstå vid injektionsstället och pågår i genomsnitt 2 veckor. I väldigt ovanliga fall kan dessa reaktioner vara återkommande eller kvarstå i flera månader.

Det är ovanligt med svåra biverkningar efter behandling med filler men de kan uppstå i närtid och i ytterst sällsynta fall månader/år efter din behandling där utlösande faktorer kan vara exempelvis stress, allergi, sjukdom eller vaccination.

Eftersom fillers appliceras genom nålstick i ansiktet finns en liten risk för att filler hamnar i ett blodkärl (ocklusion). Denna komplikation motverkas genom väl beprövade och trygga injektionsmetoder. Om ocklusion mot förmodan ändå skulle uppstå behandlas detta omgående med läkemedlet Hyalase® som löser upp filler.

Vid akuta komplikationer i samband med, eller efter din behandling, är du helt trygg med att korrekta åtgärder vidtas av din injektionsbehandlare. Detta sker i samråd med vår medicinskt ansvariga läkare och utifrån klinikens riktlinjer.

Även om allvarliga biverkningar är sällsynta kan dessa och dess behandlingsplan vara i flera månader. Undvik att göra en behandling innan en planerad resa pga. komplikationsrisken.

Kontakta alltid din behandlare omgående vid misstanke om eventuella biverkningar/komplikationer. Försök aldrig massera/klämma eller på andra vis manipulera området utan att först ha rådgjort med din behandlare.

Eftervård

Efter behandlingen är det viktigt att angivna eftervårdsråd följs för att optimera läkningsprocessen och minska risken för eventuella biverkningar.

> Undvik att dricka alkohol och att använda makeup tills nästkommande dag. “Fingra” inte i onödan på ditt behandlade område, detta ökar risken för infektion.
> Sov gärna med huvudet högt och undvik att sova på det behandlade området de första dagarna, fillern behöver tid att “sätta sig”.
> Undvik ansträngande aktiviteter och träning i 24 timmar.
> Undvik extrem solexponering, UV-ljus, minusgrader och bastubad i 14 dagar efter behandlingen.
> Vid behandling med filler i läpparna – undvik cigaretter och snus tills nästkommande dag. 
> Undvik behandling nära inpå en planerad resa, pga risken för komplikationer.

Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?

Fett-transplantation eller behandling med Radiesse, sculptra eller HArmonyCA ger likartade resultat som vid behandling med fillers.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare är legitimerade sjuksköterskor som även är certifierade av estetiska injektionsrådet. Till kliniken finns också medicinskt ansvariga läkare knutna som konsulteras vid behov och som ansvarar för förskrivning och ordination av läkemedel.

> Eklandaklinikens verksamhet är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret)) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare har en patient- och ansvarsförsäkring hos Folksam dit kunden hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Eklandakliniken.

> Eklandaklinikens estetiska behandlingar utförs enligt ”Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

> Eklandaklinikens utför inga estetiska injektionsbehandlingar på gravida/ammande eller på personer som inte har fyllt 18 år.

HArmonyCA- behandling  information/samtycke

Kundinformation inför behandling

HArmonyCa

Substans

Vi använder HArmonyCa som tillverkas av Allergan Aesthetics. Produkten innehåller hyaluronsyra HA samt kalciumhydroxiapatit CaHa.

Kostnad

Kostnad för behandling med HArmonyCa är från 5600 kr och vi upplyser dig om ditt pris innan behandlingen påbörjas.

Information om HArmonyCa

HArmonyCa är en hybridinjektionsbehandling som kombinerar två olika behandlingar vilket ger huden både mer volym samt en hudförbättring. De två aktiva substanserna är hyaluronsyra och kalciumhydroxiapatit som tillsammans ger ett omedelbart lyft och en långvarig hudförbättring.

Kombinationen av dessa ämnen ger ett omedelbart lyft av det behandlade området samtidigt som man får ett långvarigt lyft av huden tack vare stimulansen av kroppens egen kollagenproduktion.

Behandlingsförlopp och resultat

Efter en behandling med HArmonyCa får du en omedelbar fyllighet och en långverkande uppbyggnad av hudens elasticitet och förlorad volym. Pga. av den dubbelverkande effekten får du en hållbar produkt i upp till 18-24 månader.

Komplikationer och biverkningar

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad och svullnad uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din behandlare så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling.

Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken) samt blindhet. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Även om det är sällsynt, kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.
Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken.

Kontakta alltid din behandlare omgående vid misstanke om eventuella biverkningar/komplikationer.

Eftervård

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt dagen efter behandling.
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink i ansiktet till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

OBS: Om knölar uppstår ska du massera det behandlade området.

Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?

Fett-transplantation eller behandling med fillers, Radisesse eller sculptra ger likartade resultat som vid behandling med HarmonyCa.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare är legitimerade sjuksköterskor som även är certifierade av estetiska injektionsrådet. Till kliniken finns också medicinskt ansvariga läkare knutna som konsulteras vid behov och som ansvarar för förskrivning och ordination av läkemedel. 

> Eklandaklinikens verksamhet är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret) som är ansvarig tillsynsmyndighet. 

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare har en patient- och ansvarsförsäkring hos Folksam dit kunden hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Eklandakliniken. 

> Eklandaklinikens estetiska behandlingar utförs enligt ”Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. 

> Eklandaklinikens utför inga estetiska injektionsbehandlingar på gravida/ammande eller på personer som inte har fyllt 18 år. 

Sculptrabehandling – information/samtycke

Kundinformation inför behandling

Sculptra

Substans

Vi använder Scuptra som tillverkas av Galderma.

Kostnad

Kostnad för behandling med Sculptra är från 5600 kr och vi upplyser dig om ditt pris innan behandlingen påbörjas.

Information om Sculptra

Sculptra är en injektionsbehandling som naturligt stimulerar hudens egen kollagenproduktion.

Sculptra lämpar sig i ansiktet för korrigering av insjunken och slapp hud eller för att skapa en ökad spänst och diskret volymökning i tex rumpan.

Behandlingsförlopp och resultat

Sculptra är en nedbrytbar mjölksyra som injiceras under huden och verkar gradvis för att ge det mest naturliga resultatet. De första synliga resultaten kommer efter ungefär 6-8 veckor. Normalt behövs sammanlagt 2-3 behandlingar beroende på ålder och hudtyp.

Den aktiva substansen i Sculptra har använts i medicinska sammanhang i mer än 10 år och produkten är välbeprövad och väldokumenterad. Sculptra har en dokumenterad varaktighet på två år.

Komplikationer och biverkningar

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad och svullnad uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din behandlare så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling.

Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken) samt blindhet. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Även om det är sällsynt, kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.
Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken.

Kontakta alltid din behandlare omgående vid misstanke om eventuella biverkningar/komplikationer.

Eftervård

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt dagen efter behandling.
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink i ansiktet till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

OBS: Viktig eftervård efter Sculptrabehandling är att du masserar det behandlade området 5 minuter 5 ggr/dag i 5 dagar. Detta för att undvika knölar som kan uppstå om inte området masseras.

Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?

Fett-transplantation eller behandling med fillers, Radisesse eller HArmonyCa ger likartade resultat som vid behandling med Sculptra.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare är legitimerade sjuksköterskor som även är certifierade av estetiska injektionsrådet. Till kliniken finns också medicinskt ansvariga läkare knutna som konsulteras vid behov och som ansvarar för förskrivning och ordination av läkemedel.

> Eklandaklinikens verksamhet är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret)) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare har en patient- och ansvarsförsäkring hos Folksam dit kunden hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Eklandakliniken.

> Eklandaklinikens estetiska behandlingar utförs enligt ”Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

> Eklandaklinikens utför inga estetiska injektionsbehandlingar på gravida/ammande eller på personer som inte har fyllt 18 år.

Hyalasebehandling – information/samtycke

Kundinformation inför behandling

Hyaluronidase (Hyalase)

Läkemedel

Vi använder Hyalase 150I.U eller 1500I.U som tillverkas av läkemedelsföretaget Wockhardt.

Kostnad

Kostnad för borttagning av filler med Hyalase är från 2 500 kr eller enligt överenskommelse och vi upplyser dig om ditt pris innan behandlingen påbörjas.

Information om Hyaluronidase/Hyalase

Hyaluronidase/Hyalase är ett licensierat animaliskt läkemedel som används för att behandla akuta komplikationer eller vid avlägsnande av oönskad filler efter tidigare behandling med hyaluronsyrebaserade fillers.

Inför en planerad behandling med Hyaluronidase/Hyalase utförs ett pricktest för att säkerställa att ingen allergi finns mot läkemedlet. Pricktest innebär att en liten mängd Hyaluronidase/Hyalase injiceras ytligt under huden på underarmen. Om ingen lokal hudreaktion som utbredd rodnad, svullnad eller klåda har visat sig inom 30 minuter efter injiceringen går det bra att starta behandlingen med Hyaluronidase/Hyalase.

Behandlingsförlopp och resultat

Behandlingen tar cirka 15-20 minuter. Hyaluronidase/Hyalase injiceras med en tunn, vass nål i huden/området där oönskad filler finns.

Du ska kvarstanna på kliniken i minst 30 minuter efter behandlingen för att säkerställa så ingen försenad allergisk reaktion uppträder.

Nedbrytningsprocessen av den hyaluronsyrebaserade fillern kan pågå i upp till två veckor efter din behandling men ofta ses ett resultat (som alltid är individuellt) redan efter några dygn.

Upprepade behandlingar kan behövas beroende på märke/fabrikat på fillern, ålder på fillern, område samt mängd filler som injicerats tidigare.

Komplikationer och biverkningar

Som vid alla injektioner kan själva sticket orsaka mild smärta och en brännande/stickande känsla. Det kan även blöda lite. Hyaluronidase/Hyalase kan svida vid injektion.

Injektionsbehandlingar medför alltid en risk för blåmärken. Efter injektionen kan det uppstå ömhet, rodnad, lokal svullnad eller klåda i området där injiceringen gjordes vilket är normalt och ofta snabbt övergående (dagar/vecka).

Infektion är en komplikationsrisk som kan uppstå ifall bakterier tar sig in genom nålsticken in under huden. Tecken till infektion är rodnad och svullnad i kombination med värmeökning och kraftigare smärta. För att motverka infektion är det viktigt att du inte pillar på behandlingsområdet eller använder smink efter behandlingen enligt den tidsanvisning som du erhåller i skötselrådet.

Eftersom Hyaluronidase/Hyalase bryter ner ämnet hyaluronsyra så kan även en volymförlust ses i den egna vävnaden, eftersom ämnet hyaluronsyra även finns naturligt i våran hud. Hur området som behandlats med Hyaluronidase/Hyalase kommer att se ut och te sig vid den volymförlust det innebär att lösa upp filler går inte att förutse och det kan ta tid för huden att återhämta sig. Den naturliga vävnaden brukar dock alltid bli helt återställd.

Trots utfört pricktest finns det alltid en risk för allergisk reaktion under/i samband med behandlingen. Skulle en allergisk reaktion uppstå har din injektionsbehandlare kunskap och läkemedel för att behandla tillståndet. I mycket sällsynta fall kan svåra eller mycket svåra biverkningar som anafylaxi eller kraftig svullnad uppstå i området som behandlats eller anafylaxi som är en snabbt insättande överkänslighetsreaktion där hela kroppen påverkas.

Eftervård

Efter behandlingen är det viktigt att angivna eftervårdsråd följs för att optimera läkningsprocessen och minska risken för eventuella biverkningar.

Vi avråder från träning, bastu, solning, extrem kyla/hetta och konsumtion av alkohol tills blåmärken, svullnad och rodnad nästkommande 24 timmar.
>Använd ej makeup på behandlat område kommande 5 timmar efter behandling och “fingra” inte i onödan på ditt behandlade område, detta ökar risken för infektion.

Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?

Det finns ingen annan produkt på marknaden idag som kan lösa upp hyaluronsyrebaserade fillers.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare är legitimerade sjuksköterskor som även är certifierade av estetiska injektionsrådet. Till kliniken finns också medicinskt ansvariga läkare knutna som konsulteras vid behov och som ansvarar för förskrivning och ordination av läkemedel.

> Eklandaklinikens verksamhet är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret)) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare har en patient- och ansvarsförsäkring hos Folksam dit kunden hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Eklandakliniken.

> Eklandaklinikens estetiska behandlingar utförs enligt ”Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

> Eklandaklinikens utför inga estetiska injektionsbehandlingar på gravida/ammande eller på personer som inte har fyllt 18 år.

 

Hydrafacialbehandling – information/samtycke

Hydrafacial behandling är en skonsam- men samtidigt grundlig behandling som passar alla hudtyper. Utrustningen som vi använder rengör, peelar samt tillför fukt och vårdande antioxidanter i en och samma behandling. En effektiv behandling som vitaliserar, återställer fuktbalans och elasticitet med häpnadsväckande resultatet direkt efter behandlingen. Behandlingen får dig att känna dig fräsch och bekväm i din nya- och hälsosamma hud.

Behandlingen passar dig som:

• Har matt, trött hud och behöver lyster, glans och uppfräschning.
• Lider av tilltäppta- och förstorade porer. (black-/whiteheads)
• Har ojämn hudstruktur.
• Missfärgningar och ojämn hudton.
• Fina linjer och synliga rynkor.
• Känslig hud.
• Akne och fet hud. (Aktiv akne rekommenderas att behandlas innan en hydrafacial behandling).

Biverkningar & eftervård:

Inga biverkningar förekommer och du kan återgå till tex arbetet direkt efter behandlingen.

Hur ofta?

Hydrafacial rekommenderas att göra varje till varannan månad alternativt så ofta du känner behov för en uppfräschning.

Läs gärna mer om Hydrafacial på hemsidan under fliken ”behandlingar”

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Profhilobehandling – information/samtycke

Kundinformation inför behandling

Profhilo

Substans

Vi använder Profhilo som tillverkas av läkemedelsbolaget IBSA.

Kostnad

Kostnad för behandling med Profhilo är från 3 200 kr och vi upplyser dig om ditt pris innan behandlingen påbörjas.

Information om Profhilo

Profhilo är den första BDDE-fria stabiliserade injicerbara hyaluronsyrabaserade produkten som stramar upp huden och motverkar slapphet. Profhilo har en av marknadens högsta koncentrationer av hyaluronsyra. Den stärker och återfuktar huden och har dessutom en

remodellerande effekt på åldrande vävnad som har börjat tappa sin spänst.

Behandlingsförlopp och resultat

Profhilo injiceras med en liten, vass nål i huden enligt IBSA:s BAP-teknik. BAP-tekniken har tagits fram specifikt för Profhilo och används för att maximera effekten i områdena. Tekniken går ut på att produkten injiceras på väl utvalda injektionspunkter. Vid behandling av ansikte behandlas fem punkter per sida, totalt tio punkter. På dekolletage behandlas 15 punkter. På halsen, händer, överarmar och mage behandlas tio punkter. Behandlingen tar cirka 20-30 minuter. Eftersom Profhilo är en stabiliserad produkt finns den kvar i huden i ungefär 28 dagar. Under tiden aktiveras fyra olika typer av kollagen och elastin genom långsam frisättning av hyaluronsyra.

Resultatet är individuellt och börjar i de flesta fall synas redan de första dagarna. Slutgiltigt resultat syns efter cirka 28 dagar.

Första gången med Profhilo rekommenderas en andra behandling efter 28 dagar (4 veckor) för bästa och mest hållbara resultat. Därefter rekommenderas en behandling var 6 månad för att bibehålla resultatet.

Komplikationer och biverkningar

Som vid alla injektioner kan själva sticket orsaka mild smärta och en brännande/stickande känsla. Det kan även blöda lite.

Injektionsbehandlingar medför alltid en risk för blåmärken, dessa brukar försvinna inom en vecka. Andra vanliga biverkningar som ofta också är snabbt övergående är ömhet, lokal svullnad och lätt rodnad i behandlingsområdet. Detta avtar vanligtvis inom en 24-timmarsperiod.

Infektion är en komplikationsrisk som kan uppstå ifall bakterier tar sig in genom nålsticken in under huden. Tecken till infektion är rodnad och svullnad i kombination med värmeökning och kraftigare smärta. För att motverka infektion är det viktigt att du inte pillar på behandlingsområdet eller använder smink efter behandlingen enligt den tidsanvisning som du erhåller i skötselrådet.

Kontakta alltid din behandlare omgående vid misstanke om eventuella biverkningar/komplikationer.

Eftervård

Efter behandlingen är det viktigt att angivna eftervårdsråd följs för att optimera läkningsprocessen och minska risken för eventuella biverkningar.

> Det är normalt med en svullnad/bulor på injektionspunkterna under kvällen samt dagen efter behandling. Det är viktigt att du inte trycker eller masserar på bulorna, dessa ska integrera av sig själva i vävnaden.
> Undvik att dricka alkohol och att använda makeup tills nästkommande dag. “Fingra” inte i onödan på ditt behandlade område, detta ökar risken för infektion.

> Undvik ansträngande aktiviteter och träning i 24 timmar.
> Undvik extrem solexponering, UV-ljus, minusgrader och bastubad i 14 dagar efter behandlingen.

Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?

Skinboosters, microneedling och PRX-T33 ger också återfuktande effekt men samtliga av dessa produkter arbetar mer på hudens ytliga lager. Ingen av dessa produkter har dessutom en remodellerande effekt. Profhilo arbetar på hudens djupare lager och har dessutom en antiinflammatorisk och antioxidantisk påverkan vilket de andra produkterna saknar.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare är legitimerade sjuksköterskor som även är certifierade av estetiska injektionsrådet. Till kliniken finns också medicinskt ansvariga läkare knutna som konsulteras vid behov och som ansvarar för förskrivning och ordination av läkemedel.

> Eklandaklinikens verksamhet är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret)) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

> Eklandaklinikens injektionsbehandlare har en patient- och ansvarsförsäkring hos Folksam dit kunden hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Eklandakliniken.

> Eklandaklinikens estetiska behandlingar utförs enligt ”Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

> Eklandaklinikens utför inga estetiska injektionsbehandlingar på gravida/ammande eller på personer som inte har fyllt 18 år.

DERMAPENBEHANDLING – INFORMATION/SAMTYCKE

Allmän info:  

Dermapen fungerar väldigt bra på de allra flesta hudtyper och hudtillstånd tack vare att man anpassar nålarnas djup och hastighet efter varje enskild patient. Vanliga behandlingsområden är akneärr, solskador, huduppstramning och hudföryngring som alla brukar svara mycket bra på behandlingen.

Man ska inte utföra en Dermapenbehandling under graviditet eller amning. Inte heller om du har en pågående infektion.

Möjliga biverkningar:

Biverkningar eller risker är minimala med denna typ av behandling och inkluderar vanligtvis mindre flagnande eller torrhet i huden

Milier (små vita knölar) kan bildas; dessa kan tas bort av utövaren.

Om du har tidigare haft förkylningssår kan de i vissa fall triggas av behandlingen.

Tillfällig rodnad och effekterna av lätt solbränna kan pågå i upp till 4 dagar.

Fräknar kan tillfälligt lättas eller försvinna permanent i behandlade områden.

Andra potentiella risker inkluderar: skorpor, klåda, obehag, blåmärken, infektion, svullnad och misslyckande med att uppnå önskat resultat. Permanent ärrbildning är extremt sällsynt.

Eftervård:

Efter behandlingen syns oftast en lätt till kraftig rodnad, som ett bevis på att behandlingen har skapat en inflammatorisk process i huden. Mängder av tillväxtfaktorer har frigjorts och bidrar till nybildning av kollagen och elastin. Rodnaden brukar till större del lägga sig efter några timmar men kan vara upp till ett par dygn. Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen (med undantag för nedanstående punkter). De eventuella reaktioner som kan upplevas ett par dagar efter är torrhet, flagnande och en lätt rodnad.

Injektionsbehandlingar bör undvikas på området 2 veckor före och efter utförd behandling. Kraftfulla hudvårdsprodukter/receptbelagda preparat bör användas med försiktighet dagarna efteråt.

För att undvika infektion bör du helt avstå från följande det första dygnet:

 • Inte ta på det behandla området
 • Tvätta inte ansiktet förrän nästa dag
 • Sov med nytt örngott
 • Hård fysisk träning
 • Varma bad, jacuzzi eller bastu
 • Brun utan sol
 • Smink eller kraftfulla hudvårdsprodukter
 • Sol och UV-strålning

Försiktighet med sol är ett måste då huden är betydligt känsligare direkt efter en behandling och har därför lättare att bilda pigmenteringar om huden utsätts för UV-strålning. Grundtanken med Dermapen är dessutom att stimulera huden och öka dess egna produktion av kollagen och elastin, något som blir försämrat om man är oförsiktig med sol och UV-strålning. För optimalt resultat efter behandlingen bör man alltså dagligen använda sig av ett fullgott solskydd, oavsett väderlek och årstid.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.