Inför ditt besök

Snart är det dags för dig att göra en estetisk behandling på Eklandakliniken i Särö. För att du ska känna dig trygg och välinformerad har vi sammanställt dokument med information om den behandling du ska göra.

Innan du kommer på ditt bokade besök är det viktigt att du läser igenom den informationstext som finns om din behandling.

Eklandakliniken AB är anmäld som verksamhet på IVO, inspektionen för vård & omsorg. Eklandakliniken AB innehar en klinik & ansvarsförsäkring via Folksam.

Kontakt för akuta problem
Vid akuta komplikationer ringer ni direkt klinikens mobil: 0735-089655 (om inget svar skicka direkt sms vad ärendet gäller).
Vid akuta komplikationer som ej kan vänta så uppsök närmaste akutmottagning.

Övriga frågor
Frågor & annat gällande din behandling via sms eller telefon: 0735-089655 el 031-136828
Undvik att skriva via sociala medier då det finns risk att meddelanden där missas samt mail kan lätt hamna i skräpposten.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655
info@eklandakliniken.se

Lagen om estetiska injektionsbehandlingar
1 juli 2021 kom lagen om estetiska injektionsbehandlingar. Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar och är då skyldiga att följa den lag som gäller.
Här kan ni läsa mer om lagen


Samtycke Belkyra EK


Samtycke filler och toxinbehandling EK


Samtycke fillerbehandling EK


Samtycke hyalasebehandling EK


Samtycke toxinbehandling EK


Belkyra – information/samtycke

Allmän information

BELKYRA är ett läkemedel som man injicerar på dubbelhakan. Kort beskrivet bryter läkemedlet ned fettcellerna som sedan drivs ut av kroppens egna ämnesomsättning.

Det aktiva ämnet i BELKYRA är deoxicholsyra som är en syntetisk form av en molekyl som finns naturligt i kroppen. Den konstgjorda formen av deoxicholsyra i BELKYRA är inte tillverkad från ämnen som kommer från djur eller människor men är nästan identisk med den molekyl som redan finns i kroppen. Deoxicholsyramolekylen har en naturlig uppgift att bryta ned och absorbera fett som du får i dig via kosten.

BELKYRA bryter ned fettcellerna. När fettcellerna förstörs kan de inte längre lagra eller ansamla fett. De förstörda fettcellerna skapar ett ärr på vävnaden som lockar till sig celler från immunförsvaret som tar bort cell- och fettrester. Resterna går sedan ur kroppen genom den naturliga ämnesomsättningsprocessen.

 

Använd inte BELKYRA

 • om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
 • om du har infektion i den dela av hakan eller halsen där injektionerna ska ges.
 • om du är gravid eller ammar.
 • om du är överviktig eller om du lider av kroppsuppfattningsstörning (förvrängd syn på ditt utseende)

 

De allra flesta patienterna brukar göra mellan 2-4 injektionsbehandlingar innan BELKYRA når sin fulla effekt och synliga resultat kan visas.

 

Biverkningar:

Vanliga biverkningar är att man får vissa reaktioner i själva behandlingsområdet. Det kan vara smärta, svullnad, domningar eller stickningar, blåmärken, förhårdnader, rodnad av huden eller klåda. Du kan även uppleva illamående och huvudvärk.

BELKYRA kan ge en övergående och tillfällig nervreaktion i käken som påverkar muskulaturen. Nervreaktionen kan ge symtom som ett ojämnt leende eller en svaghet i musklerna i ansiktet. Om du upplever detta ska du kontakta din behandlare.

Vävnadsskada runt behandlingsområdet (t.ex. ytliga hudsår, sårbildning, nekros(vävnadsdöd)) kan förekomma. Om sårbildning eller nekros förekommer, ska du aldrig behandlas med Belkyra igen.

De flesta biverkningar som observerats har blivit bättre under 4-veckorsperioden mellan behandlingarna. Några av de reaktioner som kan uppstå på injektionsstället kan dock finnas kvar en längre period.

 

Eftervård:

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt flera dagar efter behandling.
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.
 • Avstå andra behandlingar i detta området 2 veckor efter behandling.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Filler & toxinbehandling – information/samtycke

Allmän information:

Jag förstår att jag kommer att injiceras med filler i det / de områden som överenskommits med min ansvariga behandlare.

När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Varje produkt är avsedd för ett specifikt ändamål. Filler injiceras under huden med en tunn nål av legitimerad personal. Filler fyller ut linjer och rynkor och ger diskret extra volym och fyller ut fina linjer samt ökar hudens fukthalt och elasticitet.

Beroende av vilken behandling och produkt du väljer kan ditt resul­tat vara i upp till 24 månader. Tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, produktmängden som injiceras, injektionstekniken och livsstilsfaktorer som solning och rökning.

Den genomsnittliga hållbarheten av läppbehandlingar är kortare än för behandlingar av andra områden. Detta beror på den höga vaskulariseringen och aktiviteten i läppområdet. En återbehandling kan krävas efter den första injektionen för att opti­mera resultaten och för att effekten ska kvarstå så länge som möjligt.

Biverkningar:

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad och svullnad uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din behandlare så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling.

Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken) samt blindhet. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Även om det är sällsynt, kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.
Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken.

Eftervård:

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt dagen efter behandling.
 • Försök att sova med huvudet högt och undvika att sova på det injicerade området en till två dagar efter behandlingen
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

Det ingår en kostnadsfri uppföljning efter 2-3 veckor om ngt är ojämnt. Uppföljning görs inte efter den tiden.

 

Toxinbehandling – information/samtycke

Allmän information:

Min behandlare av Botulinumtoxin (botulinumtoxin typ A) för estetiska och medicinska behandlingar har gett mig tillräcklig infor­mation för att jag ska förstå hur produkten ska användas. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad.

Din botoxbehandling kommer vara i genomsnitt i 3-4 månader, men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras och livsstilsfaktorer som solning och rökning. Botox (Botulinumtoxin) är ett läkemedel som finns kvar i kroppen i 3 månader, därefter är läkemedlet borta. Om effekten sitter längre beror det på att dina muskler vant sig vid att inte användas lika mycket.

Biverkningar:

Botulinumtoxin injiceras i huden och eftersom en nål används kan det blöda lite från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta och en brän­nande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Huvudvärk uppträder i vissa fall efter behandling.

Biverkningar som möjligen har ett samband med spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall med botulinumtoxin (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. av att man får mat eller vätska i luftvägarna).

Patienter som får rekommenderade doser kan känna av en påtaglig muskelsvaghet. Injektion med Botulinumtoxin rekommenderas inte till patienter som tidigare har haft svårigheter att svälja och nedsatt sväljningsförmåga. Patienten skall omedelbart söka kontakt med sjukvården om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. Om du skulle få några biverkningar ska du kontakta din behandlare så snart som möjligt, så att han/hon kan hjälpa dig och ge råd.

Eftervård:

 • Massera eller tryck inte på det behandlade området på 2 dagar
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • Kostnadsfri uppföljning ingår 2-3 veckor efter ditt besök. Ej efter den tiden.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Fillerbehandling – information/samtycke

Allmän information:

Jag förstår att jag kommer att injiceras med filler i det / de områden som överenskommits med min ansvariga behandlare.

När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Varje produkt är avsedd för ett specifikt ändamål. Filler injiceras under huden med en tunn nål av legitimerad personal. Filler fyller ut linjer och rynkor och ger diskret extra volym och fyller ut fina linjer samt ökar hudens fukthalt och elasticitet.

Beroende av vilken behandling och produkt du väljer kan ditt resul­tat vara i upp till 24 månader. Tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, produktmängden som injiceras, injektionstekniken och livsstilsfaktorer som solning och rökning.

Den genomsnittliga hållbarheten av läppbehandlingar är kortare än för behandlingar av andra områden. Detta beror på den höga vaskulariseringen och aktiviteten i läppområdet. En återbehandling kan krävas efter den första injektionen för att opti­mera resultaten och för att effekten ska kvarstå så länge som möjligt.

Biverkningar:

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad och svullnad uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din behandlare så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling.

Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken) samt blindhet. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Även om det är sällsynt, kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.
Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken.

Eftervård:

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt dagen efter behandling.
 • Försök att sova med huvudet högt och undvika att sova på det injicerade området en till två dagar efter behandlingen
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

Det ingår en kostnadsfri uppföljning efter 2-3 veckor om ngt är ojämnt. Uppföljning görs inte efter den tiden.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

 

Eklandakliniken i Särö

Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se

info@eklandakliniken.se

Hyalasebehandling – information/samtycke

Allmän information:

Hyalase (hyaluronidase) är ett licensierat läkemedel som används för att avlägsna oönskad HA-filler. Nedbrytningsprocessen av hyaloronsyran pågår i upp till två veckor efter din behandling, men ofta kan du se effekt redan efter några dygn. Vi genomför alltid ett pricktest innan din hyalasebehandling. När testet är godkänt är du godkänd för behandling.

Biverkningar:

Vanliga biverkningar är lokal svullnad, blåmärken, rodnad, värmekänsla och lätt ömhet efter behandlingen som försvinner efter några dagar. I vissa fall krävs fler behandlingar, detta är beroende av vilken typ av filler du fått, ålder på fillern, område samt mängd.

I vissa fall kan filler bli kvar efter behandling och leda till ojämnheter efter den gamla fillern.

Eftervård:

 • Massera eller tryck inte på det behandlade området på 2 dagar
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.

 

Ny fillerbehandling görs tidigast 14 dagar efter din hyalasebehandling.

Detta för att området ska läka ordentligt och inte riskeras att lösas upp för tidigt.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

 

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Toxinbehandling – information/samtycke

Allmän information:

Min behandlare av Botulinumtoxin (botulinumtoxin typ A) för estetiska och medicinska behandlingar har gett mig tillräcklig infor­mation för att jag ska förstå hur produkten ska användas. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad.

Din botoxbehandling kommer vara i genomsnitt i 3-4 månader, men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras och livsstilsfaktorer som solning och rökning. Botox (Botulinumtoxin) är ett läkemedel som finns kvar i kroppen i 3 månader, därefter är läkemedlet borta. Om effekten sitter längre beror det på att dina muskler vant sig vid att inte användas lika mycket.

Biverkningar:

Botulinumtoxin injiceras i huden och eftersom en nål används kan det blöda lite från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta och en brän­nande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Huvudvärk uppträder i vissa fall efter behandling.

Biverkningar som möjligen har ett samband med spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall med botulinumtoxin (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. av att man får mat eller vätska i luftvägarna).

Patienter som får rekommenderade doser kan känna av en påtaglig muskelsvaghet. Injektion med Botulinumtoxin rekommenderas inte till patienter som tidigare har haft svårigheter att svälja och nedsatt sväljningsförmåga. Patienten skall omedelbart söka kontakt med sjukvården om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. Om du skulle få några biverkningar ska du kontakta din behandlare så snart som möjligt, så att han/hon kan hjälpa dig och ge råd.

Eftervård:

 • Massera eller tryck inte på det behandlade området på 2 dagar
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • Kostnadsfri uppföljning ingår 2-3 veckor efter ditt besök. Ej efter den tiden.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se