Inför ditt besök

Snart är det dags för dig att göra en konsultation eller en estetisk behandling på Eklandakliniken i Särö. För att du ska känna dig trygg och välinformerad har vi sammanställt dokument med information om den behandling du ska göra.

Innan du kommer på ditt bokade besök är det viktigt att du läser igenom den informationstext som finns om din behandling.

Vägbeskrivning
Max 30 km/h på Gatekärrsvägen.
Kör till sista huset på Gatekärrsvägen, till nr 46, förbi ett grönt hus. Kliniken ligger i ett vitt hus. Parkera framför muren eller bredvid berget. Kliniken ligger i den andra entrédörren, det står en liten skylt utanför.

Eklandakliniken AB är anmäld som verksamhet på IVO, inspektionen för vård & omsorg. Eklandakliniken AB innehar en klinik & ansvarsförsäkring via Folksam.

Kontakt för akuta problem
Vid akuta komplikationer ringer ni direkt klinikens mobil: 0735-089655 (om inget svar skicka direkt sms vad ärendet gäller).
Vid akuta komplikationer som ej kan vänta så uppsök närmaste akutmottagning.

Övriga frågor
Frågor & annat gällande din behandling via sms eller telefon: 0735-089655 el 031-136828
Undvik att skriva via sociala medier då det finns risk att meddelanden där missas samt mail kan lätt hamna i skräpposten.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655
info@eklandakliniken.se

Lagen om estetiska injektionsbehandlingar
1 juli 2021 kom lagen om estetiska injektionsbehandlingar. Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar och är då skyldiga att följa den lag som gäller.
Här kan ni läsa mer om lagen

Information Belkyra


Information Botox


Information Filler


Information Hyalase


Information Hydrafacial


Information Microneedling (Dermapen)


Information Profhilo


Information PRX


Information Sculptra


Allmän information:

BELKYRA är ett läkemedel som man injicerar på dubbelhakan. Kort beskrivet bryter läkemedlet ned fettcellerna som sedan drivs ut av kroppens egna ämnesomsättning.

Det aktiva ämnet i BELKYRA är deoxicholsyra som är en syntetisk form av en molekyl som finns naturligt i kroppen. Den konstgjorda formen av deoxicholsyra i BELKYRA är inte tillverkad från ämnen som kommer från djur eller människor men är nästan identisk med den molekyl som redan finns i kroppen. Deoxicholsyramolekylen har en naturlig uppgift att bryta ned och absorbera fett som du får i dig via kosten.

BELKYRA bryter ned fettcellerna. När fettcellerna förstörs kan de inte längre lagra eller ansamla fett. De förstörda fettcellerna skapar ett ärr på vävnaden som lockar till sig celler från immunförsvaret som tar bort cell- och fettrester. Resterna går sedan ur kroppen genom den naturliga ämnesomsättningsprocessen.

Använd inte BELKYRA

 • om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
 • om du har infektion i den dela av hakan eller halsen där injektionerna ska ges.
 • om du är gravid eller ammar.
 • om du är överviktig eller om du lider av kroppsuppfattningsstörning (förvrängd syn på ditt utseende)

De allra flesta patienterna brukar göra mellan 2-4 injektionsbehandlingar innan BELKYRA når sin fulla effekt och synliga resultat kan visas.

Biverkningar:

Vanliga biverkningar är att man får vissa reaktioner i själva behandlingsområdet. Det kan vara smärta, svullnad, domningar eller stickningar, blåmärken, förhårdnader, rodnad av huden eller klåda. Du kan även uppleva illamående och huvudvärk.

BELKYRA kan ge en övergående och tillfällig nervreaktion i käken som påverkar muskulaturen. Nervreaktionen kan ge symtom som ett ojämnt leende eller en svaghet i musklerna i ansiktet. Om du upplever detta ska du kontakta din behandlare.

Vävnadsskada runt behandlingsområdet (t.ex. ytliga hudsår, sårbildning, nekros(vävnadsdöd)) kan förekomma. Om sårbildning eller nekros förekommer, ska du aldrig behandlas med Belkyra igen.

De flesta biverkningar som observerats har blivit bättre under 4-veckorsperioden mellan behandlingarna. Några av de reaktioner som kan uppstå på injektionsstället kan dock finnas kvar en längre period.

Eftervård:

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt flera dagar efter behandling.
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.
 • Avstå andra behandlingar i detta området 2 veckor efter behandling.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Fillerbehandling – information/samtycke

Allmän information:

Jag förstår att jag kommer att injiceras med filler i det / de områden som överenskommits med min ansvariga behandlare.

När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Varje produkt är avsedd för ett specifikt ändamål. Filler injiceras under huden med en tunn nål av legitimerad personal. Filler fyller ut linjer och rynkor och ger diskret extra volym och fyller ut fina linjer samt ökar hudens fukthalt och elasticitet.

Beroende av vilken behandling och produkt du väljer kan ditt resul­tat vara i upp till 24 månader. Tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, produktmängden som injiceras, injektionstekniken och livsstilsfaktorer som solning och rökning.

Den genomsnittliga hållbarheten av läppbehandlingar är kortare än för behandlingar av andra områden. Detta beror på den höga vaskulariseringen och aktiviteten i läppområdet. En återbehandling kan krävas efter den första injektionen för att opti­mera resultaten och för att effekten ska kvarstå så länge som möjligt.

Biverkningar:

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad och svullnad uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din behandlare så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling.

Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken) samt blindhet. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Även om det är sällsynt, kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.
Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken.

Eftervård:

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt dagen efter behandling.
 • Massera inte på det behandlade området. Kontakta kliniken efter 2-3 veckor om det fortfarande är knöligt eller ojämnt.
 • Har du gjort läppbehandling går det bra att massera försiktigt efter 1-2 veckor om du känner ngn ojämnhet. Men inte innan dess.
 • Försök att sova med huvudet högt och undvika att sova på det injicerade området en till två dagar efter behandlingen
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

Det ingår en kostnadsfri uppföljning efter 2-3 veckor om ngt är ojämnt. Uppföljning görs inte efter den tiden.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

 

Eklandakliniken i Särö

Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se

info@eklandakliniken.se

Sculptrabehandling – information/samtycke

Allmän information:

Jag förstår att jag kommer att injiceras med Sculptra i det / de områden som överenskommits med min ansvariga behandlare. När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Varje produkt är avsedd för ett specifikt ändamål. Sculptra injiceras under huden med en tunn nål av legitimerad personal.

Sculptra ger ett resultat som varar  i upp till 24 månader. Tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, produktmängden som injiceras, injektionstekniken och livsstilsfaktorer som solning och rökning. Sculptra kan ibland behöva göras upp till 4 ggr för full effekt, vanligast är att 2 behandlingar görs. 6-8 veckor mellan behandlingarna rekommenderas.

Biverkningar:

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad och svullnad uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din behandlare så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling.

Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken) samt blindhet. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Även om det är sällsynt, kan biverkningar och dess behandling vara i flera månader.
Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken.

Eftervård:

 • Det är normalt med en svullnad under kvällen samt dagen efter behandling.
 • Hör av dig om området är onormalt ömt, missfärgat eller varmt.
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • I ca 14 dagar efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

OBS: Viktig eftervård efter Sculptrabehandling är att du masserar det behandlade området 5 minuter 5 ggr/dag i 5 dagar. Detta för att undvika knölar som kan uppstå om inte området masseras.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö

Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Hyalasebehandling – information/samtycke

Hyalase (hyaluronidase) är ett licensierat läkemedel som används för att avlägsna oönskad HA-filler. Nedbrytningsprocessen av hyaluronsyran pågår i upp till två veckor efter din behandling, men ofta kan du se effekt redan efter några dygn. Vi genomför alltid ett pricktest innan din hyalasebehandling. När testet är godkänt är du godkänd för behandling.

Vanliga biverkningar är lokal svullnad, blåmärken, rodnad, värmekänsla och lätt ömhet efter behandlingen som försvinner efter några dagar. I vissa fall krävs fler behandlingar, detta är beroende av vilken typ av filler du fått, ålder på fillern, område samt mängd.

Jag är införstådd med att jag kan behöva fler behandlingar då hyalase inte haft fullgod effekt. I vissa fall kan filler bli kvar efter behandling och leda till ojämnheter efter den gamla fillern. Jag är medveten om att ingen ny fillerbehandling genomförs förrän 2 veckor efter given hyalase. Jag förstår att blåmärken, svullnad och viss ömhet är normalt i samband med behandling. I vissa fall har även känselbortfall och stickningar i huden uppkommit.

Jag har fått all tillfredsställande information om behandling med Hyalase och samtycker härmed till behandling i samråd med min läkare/sjuksköterska.

Min signatur bekräftar att jag har läst och förstått informationen som formuläret och min behandlare har givit mig. Jag är införstådd med att jag inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur jag sköter min eftervård. Jag är införstådd med att jag kontaktar min behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Toxinbehandling – information/samtycke

Allmän information:

Min behandlare av Botulinumtoxin (botulinumtoxin typ A) för estetiska och medicinska behandlingar har gett mig tillräcklig infor­mation för att jag ska förstå hur produkten ska användas. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

När jag fyllde i det medicinska frågeformuläret svarade jag på frågorna fullständigt och efter bästa förmåga. Jag har även givit information om min sjukdomshistoria när jag har blivit tillfrågad.

Din botoxbehandling kommer vara i genomsnitt i 3-4 månader, men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras och livsstilsfaktorer som solning och rökning. Botox (Botulinumtoxin) är ett läkemedel som finns kvar i kroppen i 3 månader, därefter är läkemedlet borta. Om effekten sitter längre beror det på att dina muskler vant sig vid att inte användas lika mycket.

Biverkningar:

Botulinumtoxin injiceras i huden och eftersom en nål används kan det blöda lite från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta och en brän­nande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Huvudvärk uppträder i vissa fall efter behandling.

Biverkningar som möjligen har ett samband med spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall med botulinumtoxin (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. av att man får mat eller vätska i luftvägarna).

Patienter som får rekommenderade doser kan känna av en påtaglig muskelsvaghet. Injektion med Botulinumtoxin rekommenderas inte till patienter som tidigare har haft svårigheter att svälja och nedsatt sväljningsförmåga. Patienten skall omedelbart söka kontakt med sjukvården om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. Om du skulle få några biverkningar ska du kontakta din behandlare så snart som möjligt, så att han/hon kan hjälpa dig och ge råd.

Eftervård:

 • Massera eller tryck inte på det behandlade området på 2 dagar
 • Avstå träning och sol samma dag som behandling är gjord och även nästa. Promenader går bra.
 • Undvik smink till dagen efter behandlingen.
 • Kostnadsfri uppföljning ingår 2-3 veckor efter ditt besök. Ej efter den tiden.

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Allmän information:

Hydrafacial behandling är en skonsam- men samtidigt grundlig behandling som passar alla hudtyper. Utrustningen som vi använder rengör, peelar samt tillför fukt och vårdande antioxidanter i en och samma behandling. En effektiv behandling som vitaliserar, återställer fuktbalans och elasticitet med häpnadsväckande resultatet direkt efter behandlingen. Behandlingen får dig att känna dig fräsch och bekväm i din nya- och hälsosamma hud.

Behandlingen passar dig som:

• Har matt, trött hud och behöver lyster, glans och uppfräschning.
• Lider av tilltäppta- och förstorade porer. (black-/whiteheads)
• Har ojämn hudstruktur.
• Missfärgningar och ojämn hudton.
• Fina linjer och synliga rynkor.
• Känslig hud.
• Akne och fet hud. (Aktiv akne rekommenderas att behandlas innan en hydrafacial behandling).

 

Biverkningar & eftervård:

Inga biverkningar förekommer och du kan återgå till tex arbetet direkt efter behandlingen.

 

Hur ofta?:

Hydrafacial rekommenderas att göra varje till varannan månad alternativt så ofta du känner behov för en uppfräschning.

 

Läs gärna mer om Hydrafacial på hemsidan under fliken ”behandlingar”

 

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

 

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Profhilobehandling – information/samtycke

Allmän information:

Jag intygar att jag har fått tillräcklig information om användning, indikationer, kontraindikationer, möjliga biverkningar och komplikationer vid användning av Profhilo.

Jag intygar att jag har svarat sanningsenligt och korrekt, enligt bästa förmåga, på frågorna om min allmänna hälsa och tidigare skönhetsbehandlingar och medicinska behandlingar. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Jag är också införstådd med att:

 • den här produkten består av klar, biologiskt återabsorberar hyaluronsyragelé av icke-animaliskt ursprung.
 • Resultatets varaktighet kan variera beroende på hudtyp, vilket område som behandlas, vilken mängd som injicerats samt injektionstekniken.

Jag är införstådd med att en behandling med den produkt som nämns ovan medför en risk för inflammatoriska reaktioner (rodnad, ödem osv) som ibland kan åtföljas av klåda och ömhet. Sådana reaktioner kan kvarstå i 7-10 dagar. Förhårdnader eller små knutor kan uppstå vid injektionsplatsen. Jag har också fått information om att forskning har visat att injektioner av hyaluronsyra i mycket sällsynta fall kan orsaka missfärgningar vid injektionsplatsen, nekros i glabella (kring näsroten), varbildning, granulom och överkänslighet samt blindhet.

Om jag får en inflammatorisk reaktion som kvarstår kontaktar jag min behandlande sjuksköterska.

Eftervård:

Under 12 timmar efter behandling ska du undvika överdrivet minspel, ta på det behandlade området, dricka alkohol och använda makeup.

Under två veckor efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

Det är rekommenderad att undvika ansträngande aktiviteter eller träning i upp till 24 timmar och att undvika att massera det behandlade området.

Jag intygar härmed att jag har fått tillräcklig information och att jag är helt införstådd med fördelarna med den/de behandling(ar) som nämns ovan och eventuella biverkningar, och godkänner härmed att behandlingen/behandlingarna utförs genom att ge mitt fullständiga samtycke.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö

Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se

info@eklandakliniken.se

Allmän information:

Hudens åldrandeprocess sker successivt genom olika funktions- nedsättningar. Förmågan att producera talg reduceras, vilket ger huden försämrat barriärskydd. Överhuden tunnas ut samtidigt som förmågan att binda fukt avtar vilket ger en torrare hud. Hudens fibrer minskar i antal och kvalitet vilket ger nedsatt fasthet och elasticitet. Pigmentcellerna producerar ojämn mängd pigment med oönskade pigmentförändringar som följd.

Orsaken till de flesta hudförändringar är exponering av UV-ljus och benämns därför som ljusåldrande (”photo-ageing”). Hudförändringarna sker över tid och framträder successivt.

Bästa sättet att motverka hudens åldrandeprocess är att upprätthålla hudens funktioner, stimulera dess tillväxt och skydda mot UV-exponering. Effektiva behandlingar som uppfyller detta är s.k. biorevitaliserande behandlingar.

 

PRX-T33 DJUPGÅENDE ANTIAGE-BEHANDLING

 • Ger varken ”frosting” eller social begränsning
 • För alla hudtyper och årstider
 • Patenterad formula med TCA 33% och Väteperoxid
 • Vetenskapligt dokumenterad Medical Device CE-märkt klass I

Behandlingen kan utföras på alla hudtyper och säkert under årets alla årstider då den inte ger någon ljuskänslighet. Behandlingen utförs som regel som kur och underhåll rekommenderas varannan månad för att upprätthålla erhållet resultat och motverka hudens åldrandeprocess.

Ansikte

 • Rynkor och linjer
 • Förlorad fasthet och elasticitet
 • Nedsatt fyllighet
 • Ojämna pigmenteringar
 • Ljusåldrad hud
 • Ärrbildningar

PRX-T33 kan kombineras och används i direkt anslutning före och efter Microneedling.
Vilker ger en ökad kollagenstimulering och biorevitalisering

Tänk också på att: 

 • Avsluta eventuell retinolbehandling minst 15 dagar innan behandling med PRX-T33. Efter avslutad behandling kan användningen av retinol återupptas.
 • Avstå från behandling med PRX-T33 direkt efter rakning eller vaxning.
 • Avstå om du är gravid eller ammande.

Biverkningar:

 • Känslig hud kan bli röd. Rodnaden försvinner efter några timmar
 • Hud som har ett mycket tjockt hornlager kan uppleva kraftig flagning efter den första behandlingen. Detta kan pågå i 2-3 dagar, området behandlas med fuktgivande kräm.
 • Runda mörka fläckar kan uppstå under de två första dagarna efter behandlingen. Det beror på uttorkning av tjockare hudområden och försvinner inom några dagar.

 

Eftervård:

Efter behandling är huden i ett stimulerat och aktivt tillstånd. För att behandlingsförloppet ska upprätthållas aktivt, är det viktigt att försätta vävnaden i optimalt tillstånd. Hudens pH-värde måste bevaras sänkt och barriären måste upprätthållas. Om eftervården inte är korrekt finns ingen möjlighet att samverka med hudens s.k. ”Skin Response System” och behandlingens viktiga egenskaper går förlorade. Eftervård sker med specifik tillhörande dag- och nattvård som efter behandling ersätter ordinarie hudvård.

Undvika solen under 48 tim efter behandlingen.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se

Profhilobehandling – information/samtycke

Allmän information:

Jag intygar att jag har fått tillräcklig information om användning, indikationer, kontraindikationer, möjliga biverkningar och komplikationer vid användning av Profhilo.

Jag intygar att jag har svarat sanningsenligt och korrekt, enligt bästa förmåga, på frågorna om min allmänna hälsa och tidigare skönhetsbehandlingar och medicinska behandlingar. Jag har haft möjligheten att ställa frågor om den föreslagna behandlingen.

Jag är också införstådd med att:

 • den här produkten består av klar, biologiskt återabsorberar hyaluronsyragelé av icke-animaliskt ursprung.
 • Resultatets varaktighet kan variera beroende på hudtyp, vilket område som behandlas, vilken mängd som injicerats samt injektionstekniken.

Jag är införstådd med att en behandling med den produkt som nämns ovan medför en risk för inflammatoriska reaktioner (rodnad, ödem osv) som ibland kan åtföljas av klåda och ömhet. Sådana reaktioner kan kvarstå i 7-10 dagar. Förhårdnader eller små knutor kan uppstå vid injektionsplatsen. Jag har också fått information om att forskning har visat att injektioner av hyaluronsyra i mycket sällsynta fall kan orsaka missfärgningar vid injektionsplatsen, nekros i glabella (kring näsroten), varbildning, granulom och överkänslighet samt blindhet.

Om jag får en inflammatorisk reaktion som kvarstår kontaktar jag min behandlande sjuksköterska.

Eftervård:

Under 12 timmar efter behandling ska du undvika överdrivet minspel, ta på det behandlade området, dricka alkohol och använda makeup.

Under två veckor efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bas­tubad.

Det är rekommenderad att undvika ansträngande aktiviteter eller träning i upp till 24 timmar och att undvika att massera det behandlade området.

Jag intygar härmed att jag har fått tillräcklig information och att jag är helt införstådd med fördelarna med den/de behandling(ar) som nämns ovan och eventuella biverkningar, och godkänner härmed att behandlingen/behandlingarna utförs genom att ge mitt fullständiga samtycke.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö

Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se

info@eklandakliniken.se

Allmän info:  

Dermapen fungerar väldigt bra på de allra flesta hudtyper och hudtillstånd tack vare att man anpassar nålarnas djup och hastighet efter varje enskild patient. Vanliga behandlingsområden är akneärr, solskador, huduppstramning och hudföryngring som alla brukar svara mycket bra på behandlingen.

Man ska inte utföra en Dermapenbehandling under graviditet eller amning. Inte heller om du har en pågående infektion.

 Möjliga biverkningar:

 • Biverkningar eller risker är minimala med denna typ av behandling och inkluderar vanligtvis mindre flagnande eller torrhet i huden
 • Milier (små vita knölar) kan bildas; dessa kan tas bort av utövaren.
 • Om du har tidigare haft förkylningssår kan de i vissa fall triggas av behandlingen.
 • Tillfällig rodnad och effekterna av lätt solbränna kan pågå i upp till 4 dagar.
 • Fräknar kan tillfälligt lättas eller försvinna permanent i behandlade områden.
 • Andra potentiella risker inkluderar: skorpor, klåda, obehag, blåmärken, infektion, svullnad och misslyckande med att uppnå önskat resultat. Permanent ärrbildning är extremt sällsynt.

Eftervård:

Efter behandlingen syns oftast en lätt till kraftig rodnad, som ett bevis på att behandlingen har skapat en inflammatorisk process i huden. Mängder av tillväxtfaktorer har frigjorts och bidrar till nybildning av kollagen och elastin. Rodnaden brukar till större del lägga sig efter några timmar men kan vara upp till ett par dygn. Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen (med undantag för nedanstående punkter). De eventuella reaktioner som kan upplevas ett par dagar efter är torrhet, flagnande och en lätt rodnad.

Injektionsbehandlingar bör undvikas på området 2 veckor före och efter utförd behandling. Kraftfulla hudvårdsprodukter/receptbelagda preparat bör användas med försiktighet dagarna efteråt.

För att undvika infektion bör du helt avstå från följande det första dygnet:

 • Inte ta på det behandla området
 • Tvätta inte ansiktet förrän nästa dag
 • Sov med nytt örngott
 • Hård fysisk träning
 • Varma bad, jacuzzi eller bastu
 • Brun utan sol
 • Smink eller kraftfulla hudvårdsprodukter
 • Sol och UV-strålning

Försiktighet med sol är ett måste då huden är betydligt känsligare direkt efter en behandling och har därför lättare att bilda pigmenteringar om huden utsätts för UV-strålning. Grundtanken med Dermapen är dessutom att stimulera huden och öka dess egna produktion av kollagen och elastin, något som blir försämrat om man är oförsiktig med sol och UV-strålning. För optimalt resultat efter behandlingen bör man alltså dagligen använda sig av ett fullgott solskydd, oavsett väderlek och årstid.

På behandlingsdagen kommer du få signera detta formulär i din journal. Du signerar då och samtycker till behandlingen och att du har läst och förstått informationen som formuläret och din behandlare har givit dig. Du är införstådd med att du inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur du sköter din eftervård. Du är införstådd med att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår.

Eklandakliniken i Särö
Gatekärrsvägen 46
42941 Särö

tel: 031-136828
sms: 0735-089655

https://www.eklandakliniken.se
info@eklandakliniken.se