Den lilla kliniken med det stora engagemanget för just dig!

Legitimerad personal med flertalet utbildningar inom injektionsteknik. För vår gemensamma säkerhet innehar vi patientförsäkringar, vi går regelbundet på fördjupningskurser för att hålla oss uppdaterade inom de områden vi arbetar.